وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
به وب سایت اداره ثبت احوال شهرستان سنندجخوش آمدید ، با دیدن بخش های مختلف وب سایت میتوانید اطلاعات مورد نظرتان را پیدا کنیدقدر دانی از مدیرسابق ثبت احوال مرکز استان (سنندج)

شنبه 24 آذر 1397
سرپرست اداره ثبت احوال سنندج در معیت مدیرکل ثبت احوال استان و تعدادی از همکاران با حضور در منزل آقای رحیم پور ، از وی تقدیر و تشکر نمودند ....  

دومین جلسه شواری هماهنگی ثبت احوال سنندج در سال 1397

پنج شنبه 15 آذر 1397
دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج در تاریخ 1397/9/8 حضور فرماندار و سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل گردید . ....  

سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج در سال 96

سه شنبه 26 دی 1396
سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج در تاریخ 96/10/24 باحضور آقای دکتر زارعی فرمانداروسایر اعضا در فرمانداری سنندج تشکیل گردید. ....  

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج درسال 1396

سه شنبه 2 آبان 1396
دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج درتاریخ 96/7/29 با رياست آقاي دکتر زارعی فرماندار محترم شهرستان و سایر اعضاء در محل دفتر فرماندار تشکیل گردید. ....  

اطلاعات تماس با اداره:


آدرس اداره: خيابان آبيدر روبروي اداره كل صنايع ومعادن استان


شماره تلفن اداره:08713282608،08713285825،08713285827