وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
به وب سایت اداره ثبت احوال شهرستان سنندجخوش آمدید ، با دیدن بخش های مختلف وب سایت میتوانید اطلاعات مورد نظرتان را پیدا کنیدسومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج در سال 96

سه شنبه 26 دی 1396
سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج در تاریخ 96/10/24 باحضور آقای دکتر زارعی فرمانداروسایر اعضا در فرمانداری سنندج تشکیل گردید. ....  

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج درسال 1396

سه شنبه 2 آبان 1396
دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج درتاریخ 96/7/29 با رياست آقاي دکتر زارعی فرماندار محترم شهرستان و سایر اعضاء در محل دفتر فرماندار تشکیل گردید. ....  

اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج در سال 1396

سه شنبه 30 خرداد 1396
اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سنندج در تاریخ 96/3/25 در محل فرمانداری سنندج باحضور دکتر زارعی فرماندار و بخشداران شهرستان و سایر اعضا تشکیل گردید. ....  

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در تاریخ 1395/5/31برگزارشد

چهار شنبه 3 شهریور 1395
دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در تاریخ 1395/5/31 باحضور فرماندار محترم شهرستان سنندج برگزارشد ....  

اطلاعات تماس با اداره:


آدرس اداره: خيابان آبيدر روبروي اداره كل صنايع ومعادن استان


شماره تلفن اداره:08713282608،08713285825،08713285827