وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: خيابان آبيدر روبروي اداره كل صنايع ومعادن استان
شماره تلفن اداره: 08713282608،08713285825،08713285827
شماره فاكس: 08713282608
كدپستي: 6619735313
کروکی: