وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
رئيس اداره ثبت احوال سنندج
نام ونام خانوادگي:محمود رحیم پور
سوابق تحصيلي: لیسانس
سوابق شغلي:22سال